Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

inna
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viaoll oll
inna
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaFiodor11 Fiodor11
inna
inna
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viarudosci rudosci
inna
Życie jest szkodliwe - prowadzi do śmierci.
Reposted bySkydelanandziaathesilenceofthealcoholicilovegreen

June 30 2015

inna

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viahunsert hunsert
inna
inna
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerqq werqq
inna

June 29 2015

1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOpaaal Opaaal
inna
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viabadgirl badgirl
2775 53d9
Reposted fromcloudgeal cloudgeal viaoll oll
inna
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
— Łk 11,9-13
inna
Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.
— Jean Giraudoux
Reposted bypoolunalainawwojtlgerwaaaazy

June 26 2015

inna
inna
7491 8363 500
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaoll oll
inna
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viatedibea tedibea
inna
9861 716d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoll oll
1749 98b2
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaoll oll
inna
9586 b072 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl